Klub stomiků okresu Nový Jičín


Motto

"Jsme jako karavana v poušti.
Čas od času některý klesne,
karavana putuje dál a mrtvého
zasype duch pouštního písku.

Chtěj být tím, čím jsi,
a netuž po ničem více.

Vadou těla se duše nezohaví,
ale krásou duše se zdobí i tělo.

Kéž nám je přáno žít.

Žít znamená bojovat."


.


.